Czy to co robisz ma sens?

Od stycznia 2021 roku do końca roku 2025 dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, razem z Arkadio możemy realizować projekt “Czy to co robisz ma sens?” Projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży”. Projekt umożliwia nam nieodpłatne organizowanie wydarzeń profilaktycznych. Wydarzenia o których mowa to rodzaj konferencji prowadzonych przez rapera Arkadio, na temat drogi życia pasją i talentami przeplatanych wykonywanymi na żywo autorskimi utworami muzycznymi z klipami ilustrującymi omawianą tematykę. Prezentowana historia życia artysty

pokazuje jak można zmienić swoje życie na pełne poczucia spełnienia i szczęścia, opierając się na swoich pasjach, talentach i silnych stronach. Mówi także o doświadczeniach Arkadio w zakresie zgubnego wpływu używek i przestępczości na jego kondycję życiową. Omawiany jest również szeroko temat przemocy, oraz wchodzenia w konflikty z prawem w odpowiedzi na oczekiwania środowiska. Wydarzenie będzie też prowadzić do przekazania młodzieży informacji o tym gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać wsparcie i informacje w przypadku zagrożenia przemocą lub bycia dotkniętym przestępczością.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

575 580 680

Kontakt zaufania

W ramach kontaktu zaufania dla młodzieży Uczestnicy w ramach projektu mogą otrzymać bezpłatną pomoc terapeutyczną pod numerem:

 

575 580 680

 

Oraz adres mailowy [email protected]

 

Obecne terminy dostępności terapeuty*:
wtorki od godziny 18:00 do 20,
środy od godziny 12:00 do 14:00
piątki od godziny 10 do 12:00

 

*Zmiany terminów dostępności terapeuty będą sygnalizowane na bieżąco w niniejszej sekcji

 

Terapeutą pracującym w ramach projektu jest Pan Bogdan Krzak – terapeuta z wieloletnim stażem na co dzień pracujący w ośrodku dla młodzieży “Nadzieja” w Bielsku-Białej.

Dodatkowo w ramach projektu

Aby przystąpić do projektu wystarczy wysłać wiadomość e-mail o tytule “zgłoszenie do projektu – Myśl! Działaj! Rób to co kochasz!” podając dane placówki która jest chętna wziąć udział w projekcie, a także wiek i liczebność potencjalnych uczestników projektu.

 

Zgłoszenie należy wysłać na adres: [email protected]
Jest też możliwe zgłoszenie drogą telefoniczną (kontakt z Koordynatorem głównym projektu).
Szersze informacje na temat możliwości uczestnictwa, a także rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie projektu.

Biuro Projektu znajduje się w Nowym Sączu , przy ul. Zielonej 27 i jest otwarte dla interesantów z możliwością indywidualnego umówienia się na spotkanie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00.
Koordynator Główny Projektu – Adrian Wieczorek
tel. 693 425 515
mail: [email protected]