Czy to co robisz ma sens?

Od stycznia 2021 roku do końca roku 2025 dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, razem z Arkadio, możemy realizować projekt “Czy to co robisz ma sens?” Projekt przeciwdziałania przyczynom przestępczości wśród młodzieży”. Projekt umożliwia nam nieodpłatne organizowanie wydarzeń profilaktycznych. Wydarzenia, o których mowa, to rodzaj konferencji na temat drogi życia pasją i talentami przeplatanych wykonywanymi na żywo autorskimi utworami muzycznymi z klipami ilustrującymi omawianą tematykę. Prezentowana historia życia Arkadio pokazuje, jak można zmienić

swoje życie — na pełne poczucia spełnienia i szczęścia, poprzez oparcie się na swoich pasjach, talentach i silnych stronach. Mówi także o doświadczeniach Arkadio, w zakresie zgubnego wpływu używek i przestępczości na jego kondycję życiową. Omawiany jest również szeroko temat przemocy oraz wchodzenia w konflikty z prawem w odpowiedzi na oczekiwania środowiska. Wydarzenie będzie też prowadzić do przekazania młodzieży informacji o tym, gdzie i w jaki sposób mogą otrzymać wsparcie i informacje w przypadku zagrożenia przemocą lub bycia dotkniętym przestępczością.

575 580 680

Kontakt zaufania

Uczestnicy, w ramach projektu mogą otrzymać bezpłatną pomoc terapeutyczną, przez kontakt telefoniczny pod numerem:

 

575 580 680

 

oraz korespondencyjny, pisząc na adres mailowy [email protected]

 

Obecne terminy dostępności terapeuty*:
wtorki od godziny 18:00 do 20:00,
środy od godziny 12:00 do 14:00,
piątki od godziny 10:00 do 12:00.

 

*Zmiany terminów dostępności terapeuty, będą sygnalizowane na bieżąco w niniejszej sekcji.

 

Terapeutą pracującym w ramach projektu jest Pan Bogdan Krzak. Posiada on wykształcenie, wieloletnie doświadczenie i praktykę w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Pan Bogdan na co dzień pracuje w ośrodku dla młodzieży “Nadzieja” w Bielsku-Białej.

Rekrutacja

Aby przystąpić do projektu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail, w tytule wpisując „Zgłoszenie do projektu – Czy to co robisz ma sens?”. W treści wiadomości należy podać dane placówki, która jest chętna wziąć udział w projekcie, a także wiek i liczebność potencjalnych uczestników projektu.

 

Zgłoszenie należy wysłać na adres: [email protected]
Jest też możliwe zgłoszenie drogą telefoniczną, przez kontakt z Koordynatorem głównym projektu.
Dokładne informacje na temat możliwości uczestnictwa, a także rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie projektu.

Biuro Projektu znajduje się w Nowym Sączu, przy ul. Zielonej 27 i jest otwarte dla interesantów, z możliwością indywidualnego umówienia się na spotkanie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16:00.
Koordynator Główny Projektu – Adrian Wieczorek
tel. 693 429 515
mail: [email protected]