Dla kogo jest
Sztuka Rozpalania
Ognia ™

Dla przedsiębiorców, którzy chcą zbudować organizację, którą sami pokochają, którą pokochają ich współpracownicy, a w konsekwencji klienci. Wtedy będzie OGIEŃ!

 

– Ale co z zyskiem?

 

Będzie, spokojnie. Zajmiemy się zyskiem, podobnie jak i innymi ważnymi aspektami działalności.

Ale zaczniemy od rzeczy najważniejszych! Jest coś o wiele ważniejszego niż zysk.

Jak rozpalamy OGIEŃ?

Odkrywamy Misję organizacji, która zmienia Świat i w którą włączeni są WSZYSCY współpracownicy.

Kształtujemy SILNĄ kulturę organizacyjną opartą na wartościach i zasadach chrześcijańskich.

Wdrażamy kluczowe kompetencje w CAŁEJ organizacji, czerpiąc z najlepszych szkół i praktyk biznesu: organizacji pracy (Google, Intel), zarządzania projektami (PMI), ciągłego doskonalenia (Toyota) oraz wielowiekowych i skutecznych do dziś modeli benedyktyńskiego i ignacjańskiego przywództwa.

Wybieramy najbardziej skuteczne kanały dotarcia do klientów, aby maksymalizować przychody.

Ustawiamy Liczbę Krytyczną biznesu zgodnie z teorią Open Book Management, którą rozumieją WSZYSCY współpracownicy.

Wdrażamy partycypacyjną strukturę organizacyjną, system rekrutacji i ekspercki model wynagrodzeń.

Kreujemy propozycję wartości: produkty i usługi, które kochają klienci.

Jaki jest EFEKT?

Turbo ZAANGAŻOWANIE wszystkich współpracowników w realizację
Misji i Turbo SKUTECZNOŚĆ organizacji. OGIEŃ.

Co KONKRETNIE oferujemy?

Fundament

Najpierw musisz zbudować FUNDAMENT. To pierwszy kurs programu, który zapozna Cię z CAŁYM zakresem Sztuki Rozpalania Ognia i pomoże Ci zbudować 7 fundamentalnych komponentów działalności składających się SILNĄ STRATEGIĘ BIZNESU. Na FUNDAMENT.

Klub Biznesowy

Celem Klubu Biznesowego jest wymiana wiedzy i doświadczeń – aby rozwijać się i doskonalić, tworzyć wspierającą się sieć firm wyznających wspólne wartości i zasady funkcjonowania. Spotykamy się cyklicznie: co miesiąc online i co kwartał stacjonarnie.

Kursy obszarowe

Już dostępne:

  • Przywództwo osobiste według Reguły św. Benedykta
  • Stop marnotrawstwu – ciągłe doskonalenie organizacji

Dostępne wkrótce:

  • Powoływanie do misji
  • System wynagrodzeń
  • Struktura organizacyjna
  • Przywództwo zespołowe
  • Skuteczne zarządzanie projektami
  • Marketing i portfel produktów

Wdrożenia

Proponujemy wsparcie wdrożeniowe na każdym etapie odpowiadające na indywidualne potrzeby organizacji. Wsparcie eksperckie pozwoli Ci przejść proces wdrożenia zgodnie z najlepszymi standardami i praktykami. Przygotujemy dla Twojej organizacji rozwiązanie szyte na miarę.

Certyfikacja

Certyfikacja poświadczająca praktykę biznesową zgodną z założeniami Sztuki Rozpalania Ognia zapewni Twojej organizacji prawdziwą przewagę rynkową a Twoim klientom da gwarancję interakcji z jakością i wartościami, które sami wyznają.

Eksperci

Jeszcze nie wiesz, że …

Sztuka Rozpalania Ognia jest jak „Jeet Kune Do” Bruce’a Lee
– hybrydowa filozofia sztuk walki, czerpiąca z różnych dyscyplin.
Nasze założenia czerpią to, co najlepsze z zakonnego modelu przywództwa,
pełnej partycypacji w zarządzaniu, oraz praktyk najlepszych szkół biznesu
i największych organizacji Świata.

Zakonne
modele
przywództwa

Zakony jezuicki i benedyktyński, wypracowały skuteczne modele zarządzania i przywództwa. Z nich czerpiemy postawę wierności misji, wartościom i zasadom, które składają się na SILNĄ kulturę organizacyjną i są fundamentem SILNEJ strategii biznesu.

Teoria
partycypacji

Pełna partycypacja w zarządzaniu, oparta o teorie uczestnictwa Karola Wojtyły, która odpowiada za TURBO zaangażowanie wszystkich współpracowników w życie organizacji.

Najlepsze
praktyki
i szkoły
biznesu

Dobre praktyki z najlepszych szkół biznesu, wykorzystywane w największych organizacjach świata (Google, Toyota, etc…), które odpowiadają za TURBO skuteczność biznesową.

Świadectwo
RTCK

Przetestowane w praktyce biznesowej RTCK, co czyni cały program nie tylko wykładnią najlepszych teorii z zakresu zarządzania, ale też konkretnej praktyki organizacyjnej.

Podsumujmy, co zyskujesz:

Po pierwsze
MODEL

Poznasz unikalną metodę zarządzania organizacją – opartą na wartościach chrześcijańskich, wartości uczestnictwa, oraz ciągłego doskonalenia organizacji, siebie i WSZYSTKICH współpracowników.

Po drugie
MERYTORYKA

Najwyższy poziom merytoryczny, gwarantowany przez wysokiej klasy ekspertów.

Po trzecie
PRAKTYKA

Model zarządzania wypróbowany w Ogniu – ponad 10 letnia praktyka biznesowa RTCK oparta o założenia Sztuki Rozpalania Ognia, poparta sukcesami rynkowymi udowadnia skuteczność i wiarygodność modelu.

Ale to jeszcze nie koniec!

Po czwarte
Indywidualne
WDROŻENIA

Proponujemy wsparcie wdrożeniowe na każdym etapie odpowiadające na indywidualne potrzeby organizacji – wsparcie eksperckie pozwoli Ci przejść ten proces zgodnie z najlepszymi standardami i praktykami w formie mentoringu lub wsparcia doradczego we wdrożeniu – plan wdrożenia opracowywany jest indywidualnie według potrzeb organizacji. Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami,
porozmawiaj z ekspertem

Zastanawiasz się czy Sztuka Rozpalania Ognia jest dla Ciebie i Twojej organizacji?
Potrzebujesz indywidualnego rozwiązania dostosowanego do Twojej firmy?
Chcesz skorzystać z konsultacji
z jednym z naszych ekspertów?
Zapraszam do kontaktu!

 

Paweł Walisiak

+48 694 438 050

[email protected]

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zostaw swój e-mail, wyślemy Ci nagranie z konferencji Sztuki Rozpalania Ognia i będziemy informować Cię na bieżąco o najważniejszych wydarzeniach.