rtck.plAutorzyMarcin Zieliński

MARCIN ZIELIŃSKI

Lider wspólnoty „Głos Pana” ze Skierniewic.
Ewangelizator głoszący w kraju i za granicą. Posługuje modlitwą o uzdrowienie. Prywatnie absolwent AWF-u w Warszawie. Swoje nawrócenie
datuje na czas z przed dziesięciu laty, kiedy podczas jednej z Mszy usłyszał
od kapłana słowa: „Wiesz Marcin, że Jezus Cię kocha?”, które zmieniły
jego życiu. Od tego czasu głosi Ewangelię i wszystko, co robi, pragnie czynić
na większą chwałę Boga.