Grzegorz Czerwicki

#byłyskazany #mówca #profilaktyka #przemianażycia

O Grzegorzu

Ma 33 lata, pochodzi z Krakowa. Od 2015 roku po 12 latach w zakładzie karnym udowodnił, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Zaczął całkowicie nowe życie, które jest dosłownym przykładem, że nie ma takiego dna, z którego nie można wyjść. Do więzienia trafił w wieku 18. Już wtedy był całkowicie uzależniony od amfetaminy i wielu innych używek. Pochodzi o rozbitej rodziny z problemami alkoholowymi. Na drogę przestępczą wszedł już jako 9 latek, „szkoląc” się z wiekiem w coraz śmielszych kradzieżach. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, czy pornografii tylko pogłębiały stan beznadziei, w której się znajdował. Napady i kradzieże z roku na rok stawały się coraz poważniejsze. Doszedł handel narkotykami.

Takie życie doprowadziło go do całkowitego zagubienia, bezdomności i próby samobójczej. W Zakładzie Karnym robiono zakłady o to, ile Grzesiek „wytrzyma” w nowym życiu. Dawano mu maksymalnie rok. Dziś trwa 4 rok nowego życia byłego więźnia, który nie tylko „wytrwał”, ale wciąż idzie do przodu rozwijając siebie i pomagając innym. W 2018r. był jednym z bohaterów programu „Ocaleni” w TVP1 oraz prowadzi ogólnopolski program profilaktyczny “Skazany na wolność”. Zapraszany przez pedagogów i psychologów spotykał się z młodzieżą w gimnazjum i liceum oraz w domu poprawczym. Jego przekaz trafia szczególnie do osób, które miały podobną drogę życiową, co on.

Jest żywym przykładem dla wszystkich, że można żyć inaczej, dobrze, nawet mając koszmarnie trudne początki. Bez zbędnego moralizowania mówi o tym, co sam przeżył. Dzieli się doświadczeniem, wiedzą i ogromną radością życia. Podpowiada, jak radzić sobie po wyjściu na wolność i z jakimi trudnościami przyjdzie się mierzyć. Mówi o sposobach walki z uzależnieniami. Jego postawa to doskonały przykład ogromnej wytrwałości, wierności swoim zasadom, dążenia do celu i nie poddawania się.

Nie jesteś skazany!

– mówi dziś Grzesiek do wszystkich, którzy stracili wiarę, że panują nad swoim życiem i poddają się ślepo losowi, nie wierząc, że mogą coś sami zmienić.

– mówi Grzesiek wszystkim tym, którzy żyją w przeświadczeniu, że są skazani na powtórzenie błędów rodziców, na życie tak, jak ich pogubione środowisko i że nie ma z tego odwrotu.

– mówi Grzesiek wszystkim tym, tracą wiarę w siebie i sami skazują się na samotność, smutek i poczucie beznadziei.

Dawne życie

Obecne życie

REALIZOWANE PROGRAMY

Spotkanie Nie jesteś skazany

Program skierowany jest do młodzież w wieku od 14 lat, liceum i szkół zawodowych. Szczególnie – dla trudnej młodzieży, która ucieczki szuka w różnych używkach lub drobnych rozbojach (program profilaktyczny przeciwdziałający uzależnieniom). Celem programu jest pomoc w radzeniu sobie z zaniżonym poczuciem własnej wartości, pierwszymi problemami z używkami i negatywnym wpływem środowiska. Program wskazuje na to, że nikt z nas nie jest skazany na powielanie błędów innych i tkwienie w złych schematach. Grzegorz pokazuje, że niewola i wyrok, to tak naprawdę stany, w które sami siebie wtłaczamy. Jego historia uczy jak się wyrwać z tej spirali i z sukcesem pisać nowy scenariusz swojego życia, opierając się na relacji z Bogiem.

 

Grzegorz ma wyjątkową łatwość docierania do „trudnej” młodzieży, doskonale znajduje z nimi wspólny język i unikając prostego moralizowania, potrafi zainteresować ich swoją historią oraz przekazać, jak sobie radzić z najczęstszymi problemami tego okresu.

 

Główne tematy programu:

 1. Jak z Bogiem przerwać schematy w swojej głowie, które mówią nam, że do niczego się nie nadajemy i nic w życiu nie osiągniemy?
 2. Jak nie ulegać negatywnemu wpływowi środowiska i rówieśników?
 3. Jak przeciwdziałać uzależnieniom (alkohol, narkotyki, pornografia, hazard)
 4. Gdzie szukać nadziei i pomocy podczas kryzysów – jak przeciwstawiać się złu?
 5. Na kim się wzorować i czemu dobry przykład jest tak ważny?
 6. Jak radzić sobie z agresją, autoagresją i trudnymi emocjami?
BOOKUJ

Spotkanie Nie jesteś skazany

Program trwa ok 100 minut (1 godz, 40min)

Rekolekcje Jak przeciwstawiać się złu?

Program skierowany jest do wszystkich dorosłych (od 16 roku życia). Szczególnie wspólnoty, grupy młodzieży na rekolekcjach. Oparty na fragmentach z Ewangelii, mówiących o radzeniu sobie ze złem oraz na osobistym doświadczeniu Grzegorza, byłego więźnia, który po 12 latach odsiadki, przeszedł radykalne nawrócenie i dziś prowadzi pełen radości i pasji życie z swoją nowo założoną rodziną.

 

Spotkanie z książką, Pismem Świętym, które zaproponował mu współwięzień – ateista, zmieniło jego życie. Poznanie Jezusa Chrystusa wywróciło rzeczywistość Grzegorza do góry nogami. Przyniosło wolność za kratami więzienia. Wbrew logice, bazując tylko na Słowu, Grzesiek uwierzył, że ktoś taki jak Jezus Chrystus jest naprawdę, a poznanie Męki Pańskiej i świadomość, że Zbawiciel umarł także za jego grzechy – dało kompletnie nową perspektywę na przyszłość.

 

Od tego momentu zaczął się czas intensywnych zmian, zrywania ze wszystkim, co go zniewalało i rozwijania fascynującej znajomości z nowym Przyjacielem. Słowa Ewangelii stały się dla Grześka najważniejszym drogowskazem, aby uwolnić się od tego, co było złe i aby temu złu więcej nie ulegać. Lata jego doświadczenia w pracy nad sobą i zaskakujące efekty jego przemiany po wyjściu na wolność, to pełna inspiracji historia o tym, jak nauczyć się przeciwstawiać złu w życiu codziennym i cieszyć się wolnością każdego dnia.

 

Program:

 1. Świadectwo Grześka
 2. Nie dyskutuj ze złem
 3. Znajdź Przyjaciela
 4. Modlitwa jako siła i wsparcie
 5. Buduj relację z Jezusem jak z kimś bardzo bliskim, kogo nie chcesz zawieść
 6. Nie przejmuj się opinią innych
BOOKUJ

Rekolekcje Jak przeciwstawić się złu?

Program trwa ok 90min

MATERIAŁY

Wywiad

Tygodnik TVP

Skazany na wolność

Program profilaktyczny

Babcia i św. Faustyna

Artykuł w „Gość Niedzielny”

Ocaleni

Gość Rafała Porzezińskiego w programie „OCALENI”