Regulamin sklepu internetowego „rtck”

 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady nabywania przez osoby fizyczne (zwane dalej: „Użytkownikami”) w celu niezwiązanym z ich działalnością zawodową lub gospodarczą towarów za pośrednictwem strony internetowej www.rtck.pl, zwanej dalej: „Sklepem”.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za działalność Sklepu jest: Kamil Zbozień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: RTCK Kamil Zbozień pod adresem: ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz, pod numerem NIP: 7343286844, REGON: 120615059, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , zwany dalej „Sprzedawcą”.
 3. Towary (zwane dalej: „towarami”) możliwe do nabycia za pośrednictwem Sklepu są wskazane i szczegółowo opisane na stronach Sklepu.
 4. Aby korzystać ze Sklepu Użytkownik powinien posługiwać się urządzeniem:
 5. z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową, w szczególności Internet Explorer wersja przynajmniej 7.0, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari;
 6. z włączoną obsługą Java Script;
 7. z włączoną obsługą plików cookies.
 8. Podawane na stronach Sklepu ceny towarów uwzględniają wartość wszystkich związanych z nimi podatków, poza kosztem dostawy.

 

 1. Zakupy

  1. Użytkownik wybiera towary, których zakupem jest zainteresowany, umieszczając je w koszyku (naciskając przycisk „Dodaj do koszyka”). 

  2. Użytkownik dokonuje zakupu towarów wypełniając wszystkie wymagane pola na stronie formularza zakupu.

  3. Informacje o ilości i cenie zamawianych przez Użytkownika towarów, kosztach dostawy i łącznej cenie, którą Użytkownik zobowiązuje się zapłacić, podane są na stronie „Podsumowanie zakupów”, rozpoczynającej formularz zakupu.

  4. Użytkownik ma do wyboru kilka możliwości otrzymania towaru: dostawę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., dostawę za pośrednictwem kuriera DPD Polska SP. z o.o. albo odbiór osobisty. Użytkownik dokonuje tego wyboru przez zaznaczenie jednej z możliwości w pkt. 2 ("Sposób dostawy") na stronie „Podsumowanie zakupów”.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny zamówionego towaru w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia za pośrednictwem jednego z operatorów płatności wybranych przez niego w pkt. 3 ("Wybierz metodę płatności") na stronie „Podsumowanie zakupów”. Po przejściu Użytkownika na strony operatora płatności, za przebieg płatności odpowiada ten operator i to jemu Użytkownik może zgłaszać wszelkie dotyczące jej zastrzeżenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi u tego operatora.

  6. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi w chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomości elektronicznej ze Sklepu zawierającej potwierdzenie zamówienia towaru.

  7. Jeżeli Użytkownik, zgodnie z pkt. 2.4, wybrał:

   1. odbiór osobisty, powinien zgłosić się po odbiór towaru w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia pod adres: ul. Myśliwska 2, budynek MMC Brainville, pokój 250, 33-300 Nowy Sącz. Warunkiem wydania towaru jest przedstawienie potwierdzenia zapłaty łącznej ceny zamówionego towaru zgodnie z pkt. 2.5.

   2. dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Sprzedawca dostarczy go w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia.

 

 1. Reklamacje i zwroty

  1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie towarów bez wad. Reklamacje dotyczące towarów należy zgłaszać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rtck.pl lub na piśmie na adres: RTCK, ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz.

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: 

   1. imię i nazwisko,

   2. adres e-mail,  

   3. numer zamówienia,

   4. wskazanie zamówionego towaru,

   5. datę złożenia zamówienia,

   6. przyczynę reklamacji.

  3. Sprzedawca odpowie na zgłoszenie reklamacji nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 3.5. Aby odstąpić od umowy, Użytkownik musi wysłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na piśmie, najpóźniej dziesiątego dnia od dnia otrzymania towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik zgodnie ze stawkami wybranego przez niego operatora pocztowego.

  5. Pkt 3.4. nie ma zastosowania (tj. Użytkownik nie ma prawa odstąpić od umowy), kiedy towarem jest nagranie audialne lub wizualne lub zapisane na informatycznych nośnikach danych (zwłaszcza płyta CD lub DVD), a Użytkownik usunął jego oryginalne opakowanie (np. folię).

 

 1. Ochrona danych osobowych i prywatności

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w formularzach i korespondencji związanych z działalnością Sklepu jest Kamil Zbozień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: RTCK Kamil Zbozień pod adresem: ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz, pod numerem NIP: 7343286844, REGON: 120615059, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Sprzedawca gromadzi dane osobowe Użytkownika za jego zgodą w celu realizacji zakupów dokonywanych przez niego w ramach Sklepu (w szczególności nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy między nim a Użytkownikiem, jej wykonania i rozliczenia), obsługi Użytkownika, a w wypadku, kiedy Użytkownik wyraził taką wolę, rejestracji konta i dostarczania newslettera Sklepu, zgodnie z pkt. 4.7.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkiem zakupu towaru jest podanie przynajmniej: nazwiska i imion, adresu e-mail, adresu zamieszkania lub innego, na który ma być dostarczony towar oraz numeru telefonu.

  4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Sprzedawca może zamieszczać i przechowywać na komputerze Użytkownika pliki cookies, w szczególności w celu zapamiętania ustawień Użytkownika przez Sklep (np. brak konieczności logowania się przy każdej wizycie). Szczegółowe informacje na temat zakresu zastosowania plików cookies w ramach sklepu zawiera Polityka prywatności.

  6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zamieszczanie i przechowywanie na komputerze Użytkownika plików cookies, może zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której korzysta, aby połączyć się ze sklepem.

  7. Użytkownik może zamówić newsletter Sklepu na stronie formularza zakupu: „Podsumowanie zakupów” (w przypadku niezarejestrowanego Użytkownika), przy rejestracji konta Użytkownika lub poprzez podanie adresu e-mail w module na stronie głównej Sklepu. Oznacza to zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wyłącznie od Sprzedawcy i dotyczących wyłącznie działalności Sklepu (w szczególności promocji i nowości w ofercie), nie częściej niż raz w tygodniu.

 

Życzymy udanych zakupów w naszym sklepie!